Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z A.S. Inter Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się A.S. Inter Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (telefonicznie oraz mailowo, przez formularz kontaktowy).

1.      Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie A.S. Inter Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: „A.S. Inter Silesia”). Możesz się skontaktować z A.S. Inter Silesia w następujący sposób:
– listownie na adres: 40-533 Katowice ul. Gawronów 22
– przez e-mail: info@as-intersileisa.pl
– telefonicznie:
+48-32-253-80-48
+48-32-206-84-53

2.       Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu:

-przekazania odpowiedzi na Państwa pytania/treść wiadomości , w tym także w celu nawiązania z Państwem kontaktu celem udzielenia tej odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest prawnie uzasadniony interes A.S. Inter Silesia polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/treść wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
-nawiązania z Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują współpracy.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes A.S. Inter Silesia polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej przez A.S. Inter Silesia działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.     Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie prowadzenia przez nas współpracy (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu tej współpracy przez okres roku. A.S. Inter Silesia nie przetwarza danych ponad ten okres, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

4.    Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnej umowy z A.S. Inter Silesia.  A.S. Inter Silesia dba o należyty poziom zabezpieczenia Państwa danych osobowych u tych podmiotów.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.    Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

b.   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c.   prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.   prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych powyżej.

6.   Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

7.   Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o plikach cookies

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Na podstawie ciasteczek nie jest możliwa identyfikacja osoby odwiedzającej stronie. Po utracie ich ważności są one usuwane z przeglądarki.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.