AS InterSilesia

Oferta handlowa koks

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące produkty:

Koks

  • koks wielkopiecowy i stabilizowany o granulacji: 25 – 80/30 – 80 mm
  • koks orzech I o granulacji 40 – 60 mm
  • koks orzech II o granulacji 20 – 40 mm
  • koks orzech II niskofosforowy o granulacji 20 – 40 mm
  • koks groszek o granulacji 6 – 25 mm/ 6 – 20 mm, 6 – 30 mm
  • koks groszek niskofosforowy o granulacji 6 – 25 mm/ 6 – 20 mm, 6 – 30 mm
  • koks koksik o granulacji 0 – 6 mm
  • koks odlewniczy o granulacji: + 80 mm, + 100 mm, 60 – 100 mm,60 – 80 mm, 60 – 130 mm i inne frakcje wg. indywidualnego zamówienia
  • koks przemysłowo – opałowy: 25 – 80 mm, 40 – 80 mm, 30 – 60 mm, 40 – 60 mm

Koks niskofosforowy o dowolnym uziarnieniu

Węgiel energetyczny

Wyszczególnienie Miano 0-50 mm 0-25 mm 25-50 mm
Pochodzenie
Kaloryczność  Qir
Zawartość wilgoci  Wtr
Zawartość popiołu  Ad
Zawartość siarki  Std
Części lotne  Vdaf

Węgiel koksowy

Wyszczególnienie Miano LCT Low Vol Cherokee Forest Low Vol RES Mid Vol
Pochodzenie  USA  USA  USA
Zawartość wilgoci  Wtr (%)  9,00  9,50 9,50
Zawartość popiołu  Ad (%)  7,25  8,95  8,75
Zawartość siarki  Std (%)  1,15  1,20  1,30
Zawartość fosforu  Pd (%)  0,03  0,03  0,025
Części lotne  Vd (%)  19,50  23,00  27,00
Wolne wydymanie  FSI (-)  9  8,5  9
Dylatacja  b (%)  141  117  221
Oxidation   (%)  96,4  96,8  96,2
Mean Max reflectance   (%)  1,58  1,61  1,25
CRI/CSI   (%)  62,8 / 26,0

Pył koksowy